Комисията за  защита на конкуренцията наложи две санкции на обща стойност 300 000 лв. на Международен панаир Пловдив АД за извършени нарушения, свързани с налагане на нелоялни търговски условия и ценова злоупотреба.

Международен панаир Пловдив АД притежава господстващо положение на пазара за предоставяне на услугите “право на изграждане”, “заверка на проект” и “изграждане на изложбени конструкции”.

КЗК установява, че дружеството се е възползвало от монополното си положение при предоставяне на услугата "изграждане на изложбени конструкции”, повишило е цената й само спрямо конкурентните фирми, а е запазило своята пакетна цена за право и изграждане на изложбените конструкции. По този начин Международен панаир Пловдив АД лишава останалите участници на пазара от възможност за печалба и елиминира реалната конкуренция, се казва в становището на антимонополистите.

Проучванетоим показва още, че липсва ясна регламентация на правото на отказ на Международен панаир Пловдив АД да сключва договори за изграждане на изложбени конструкции, както и на правото на едностранно изменение на Общите условия и тарифите. Това дава възможност на дружеството да налага нелоялни търговски условия и едностранно да изменя Общите условия, вкл. цени, във вреда на интересите на клиентите на Панаира.

Производството е образувано по самосезиране, въз основа на писмо от посланика на кралство Белгия Филип Беке, сигнал от Филип Суинен - президент на Големия регион и по молба на Асоциация на фирмите за панаирни и изложбени услуги – България.

КЗК постанови прекратяване на нарушенията.