Република България не подкрепя предложението за временно увеличение на съфинансирането от Европейските фондове за държавите - членки на Европейския съюз, които прилагат програми за финансова подкрепа.

 

Това се казва в декларация, изпратена в Брюксел, във връзка с предложението за временно увеличение на съфинансирането от Европейските фондове, чрез изменение на чл. 77 на Регламент 1083 от 2006 г.

 

Според официалната позиция на страната ни такава промяна би довела до неравностойно отношение към държавите-членки, които в условията на финансова и икономическа криза са водили благоразумна фискална политика и не са изпаднали в ликвидно затруднение.

 

Принципната позиция, която България вече изрази и ще продължи да отстоява е, че въвеждането на такава промяна ще има демотивиращ ефект за страните-членки при спазването на Пакта за стабилност и растеж.

 

Страната ни ще продължи да отстоява виждането си, че в решаването на въпроси, свързани с кризата е необходим координиран подход и обмисляне на стимули за финансово дисциплинираните държави-членки.