10 годишен лиценз за търговия с електрическа енергия ще издаде Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на ТЕЦ „Марица Изток 2”, съобщи Lev. bg

Комисията ще проведе открито заседание, на което ще разгледа подаденото от ръководството на централата заявление. „Марица Изток 2” е най-голямата топлоелектрическа централа у нас с 8 енергоблока и инсталирана мощност 1 465 мегавата.

Дружеството е с капитал 26 млн. 410 хил.лева и е 100% собственост на Министерството на икономиката и енергетиката. Според експертите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране централата има необходимото техническо и финансово обезпечаване, за да получи лиценз за търговия с електричество.

Освен това „Марица Изток 2” е активен участник на свободния пазар на ток от декември 2004 г.