ДКЕВР очаква от следващото правителство да не диктува на комисията каква да бъде цената на тока, а да свърши своята работа, така че цената да не бъде увеличавана отново.

Председателят на ДКЕВР Светла Тодорова заплаши, че ако институциите в държавата не вземат мерки, ще се наложи електроенергията да поскъпне отново.

"Не смятам, че Комисията, месец и няколко дни след последната промяна на цените, може да декларира отново увеличение или каквито и да са действия. За N-ти път казвам: Нека видим какво ще прави парламентът, нека видим какво ще прави правителството, дали ще имат инициативи в областите, в които сме идентифицирали проблеми или не. Отново подчертавам, не в смисъл да казват колко да бъдат цените, дали да се увеличават или да се намаляват, тоест да диктуват на Комисията какво да прави, а да свършат своята работа", подчерта Тодорова.

Според нея облекчение на цените може да бъде постигнато чрез законодателни промени по отношение на възобновяемите енергийни източници и на дългосрочните договори с американските централи ТЕЦ "Марица Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток" 3.