Днес е първичното публично предлагане на акции на Херти АД. Емисията, която ще бъде предложена за продажба, е в размер на 3 милиона нови акции от капитала на дружеството с номинална стойност 1 лев и минимална емисионна стойност 3.10 лева за акция.  Подписката ще е в рамикте на един ден, а водещ мениджър е Райфайзенбанк ЕАД. Резултатите от разпределението на акции и цената, ще бъдат обявени на 28 януари 2008 г.

След провеждане на първичното публично предлагане, Съветът на директорите на Херти АД възнамерява да продължи да работи за изпълнение на целите си в инвестиционната програма на дружеството, съобщиха вчера от компанията. Ръководството е убедено, че през следващите месеци Херти АД ще получи адекватна пазарна оценка чрез превръщането й в публично дружество. Управителният орган на компанията следи внимателно ситуацията на световните финансови пазари и отражението й върху търговията на Българска фондова борса.

„Една от основните причини за желанието ни да станем публично дружество е възможността да изпълним амбициозната си инвестиционна програма и да затвърдим имиджа на Херти АД сред многобройните ни местни и чуждестранни партньори. Бизнес отрасълът, в който оперираме, е достатъчно стабилен, нискорисков и перспективен, което ни дава основания да очакваме интерес от страна на инвеститорите”, коментира Захари Захариев, главен изпълнителен директор на компанията.

 Първично публично предлагане
 Компания   Херти АД
 Дейност     производство на капачки
 Начин на провеждане     букбилдинг
 Брой акции   3 000 000 броя нови акции 
 Ценови диапазон     Минимална емисионната стойност - 3.10 лв.
 Условия     в рамките на един дни - 25 януари
 Резултати     Оповестяването на цената и
разпределянето на акциите - 28 януари,
срокът за заплащането на придобитите акции
е до вторият работен ден, след датата на
оповестяване на цената и разпределените акции