Днес изтича срокът, в който кредиторите на Корпоративна търговска банка имат право да направят възражения срещу списъка с признатите вземания.

Възраженията срещу списъка с признатите вземания могат да се подадат на ръка в централата на Корпоративна търговска банка или да се изпратят по пощата, като пощенското клеймо трябва да е преди изтичането на срока, съобщава БНР.

Списъкът е публикуван в Търговския регистър, като в него има близо 8000 имена на фирми и граждани, които имат над гарантираните суми в банката.

Синдиците имат ангажимент да съставят списък с оспорените вземания, който също ще бъде публикуван в Търговския регистър. Към възраженията могат да бъдат приложени доказателства, подкрепящи искането на вложителя.