Кметовете ще бъдат глобявани от 500 до 2000 лева, ако не уведомят общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение. Това предвиждат промени в Закона за публичните финанси, публикувани за обществено обсъждане.

В края на миналата година финансовият министър обяви, че ще предприеме мерки срещу финансово закъсалите общини.

Всяка година до 10 март, кметът на общината извърши оценка на финансовото състояние на общината и да уведоми общинския съвет.

Ако общината е закъсала, кметът трябва да предложи на местния парламент да бъде открита процедура за финансово оздравяване, предвиждат промените в закона.

Бюджетите на общини, които са влезли в процедура за финансово оздравяване, ще се съгласуват с Министерството на финансите.

Финансовото министерство залага няколко критерия, по които ще се определя дали общината е закъсала финансово – ако към края на годината има задължения за разходи по бюджета, които надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или ангажименти за разходи по бюджета над 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

Друго условие е наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината или бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години.

Общините с финансови затруднения може да бъдат подпомогнати от държавата с временен безлихвен заем.

Условията по безлихвените заеми, които държавата ще отпуска на затруднени общини, ще се определят от министъра на финансите. Срокът за възстановяването на заема не може да надвишава срока на изпълнение на оздравителния план, а в случаи на отклонение от плана заемът ще може да се спира от финансовото министерство, записано е още в проектозакона.

Общинските съвети ще са отговорни и за оздравителните планове. Периодът, в който ще се изпълнява оздравителната процедура, пък се предвижда да се определи след задължително обществено обсъждане.

В оздравителните планове задължително трябва да се включи и план за погасяване на просрочените задължения.

Кметовете освен това ще отчитат изпълнението на плановете пред министъра на финансите на всеки три месеца, като информацията за изпълнението трябва да е публично достъпна и на сайта на съответната община.