Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков предложи за освободената длъжност на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз да се проведе конкурс по реда на чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

За срок до заемане на длъжността въз основа на конкурса и след одобрението на министър-председателя на Р. България Бойко Борисов, за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз беше назначена Добринка Михайлова. Назначението е валидно, считано от 27 август 2009 година.

Добринка Михайлова е магистър по икономика с над 20 години стаж в областта на счетоводството, контрола и одита. Тя е ключов участник в реформата на националната контролна система в България и под нейно ръководство са изготвени и приети Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Г-жа Михайлова е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, с множество сертификати от обучения по управление на рисковете, международни одиторски стандарти, одит на средства от Европейския съюз, техники за разкриване на измами и нередности. Има международен опит като консултант по проекти на Европейския съюз, Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за преглед и изграждане на национална контролна и одитна система в Косово, Албания, Хърватска, Молдова и Армения.

Представител е на България в Одитния регулаторен комитет към Европейската комисия.