Договори за 136 милиона лева са сключени до момента по Оперативна програма „Административен капацитет”, съобщиха от Министерството на финансите, което е управляващ орган по програмата. Това е около 40 процента от общата стойност от 181 милиона лева на оперативната програма, която ще бъде затворена в края на 2013 година. Средствата са по линия на Европейския социален фонд.

По сметките на управляващия орган вече са преведени 76 милиона лева от сключените договори. Като цяло програмата е насочена към подобряване на административния капацитет в държавните и общинските ведомства, повишаване на качеството на обслужването и въвеждане на електронното управление.