От понеделник БФБ работи с новата платформа XETRA на Дойче бьорзе, която измести действащата руска RTS. С нея борсата работи още от 2000 г.  Така България стана 17-тата европейска държава, която ползва германската платформа. Въвеждането й у нас бе продиктувано от разрастването на капиталовия пазар и необходимостта от повишаване на ликвидността чрез осигуряването на достъп от чужбина.
Стартът обаче като на всяко ново нещо не бе лек. Породиха се опасения от фалстарт на XETRA, защото Комисията за финансов надзор не бе одобрила проекта за правилник на БФБ. Решение на проблема бе намерено с частичното парафиране на правилника.

Същевременно се появиха и коментари дали новата платформа ще повлияе и по някакъв начин на оборота на пазара, а дори и на неговия тренд. Реално обаче въвеждането на нова платформа едва ли може да има отношение към посоката на пазара. Той се определя от съвсем други фактори, а не от това каква е платформата за търговия. Пред DarikFinance от ПФБК казаха, че не може да се очаква подобни административни промени да повлияят на тренда. Това се потвърждава и от движението на индексите през седмицата. В рекапитулация почти без промяна остана SOFIX, BG-40 загуби част от стойността си, BGREIT се повиши, а BGTR30 се понижи.

По-скоро може да се очаква някакво повишаване на оборота, което обаче, едва ли чак толкова ще се дължи на новостите на XETRA, още повече, че ще бъде нужно време и за адаптиране към платформата. Но на фона на отпускарския сезон, повишаване на оборота може да се очаква не по-рано от есента. Естествено, ако навън не се случат някакви драматични промени.

През седмицата DarikFinance.bg се обърна към своите читатели с въпрос за новата платформа на борсата и отражението й върху пазара.

  

Как ще се отрази XETRA върху капиталовия ни пазар в краткосрочен план?

Общо гласове: 73

»  Оборотът ще остане непроменен, докато пазарът не поеме нагоре: 52%
   

»  Ще се повиши оборотът, но това няма да повлияе на пазара: 14%

 

»  Ще се повиши оборотът и пазарът ще поеме нагоре: 30%

 

»  Ще се повиши оборотът и пазарът ще поеме надолу: 4%

 

 

Повече от половината дават мнение, че оборотът няма да има промяна, поне докато пазарът не поеме нагоре. Това мнение се потвърди от слабите обеми през седмицата. Останалите 48% от анкетираните смятат, че все пак XETRA ще допринесе за увеличаване на оборота, но с различни посоки за пазара. 30% от общия брой запитани дават надежда, че платформата ще увеличи оборота и трендът ще стане възходящ. 14% пък смятат, че посоката на пазара няма да се повлияе, независимо от по-високия оборот. Песимистите са 4% от участниците в анкетата, които предполагат, че пазарът ще върви надолу въпреки увеличените обеми.