Удостоверенията за професионална квалификация за работа в чужбина ще се издават по-лесно, след като вчера образователният министър проф. Тодор Танев и шефът на Националния център за информация и документация Ваня Грашкина подписаха споразумение за сътрудничество при извършването на тази услуга. 

Досега удостоверението за професионална квалификация се издаваше от НАЦИД, а отделно министерството издаваше апостил. 

Занапред двете услуги се сливат и човек ще може да избере къде да си извади удостоверенията - в министерството или в центъра. Подаването на документи ще е възможно и по електронен път.

Процедурата се прилага за придобита у нас квалификация по нерегулирана професия, която в приемащата страна е регулирана. У нас нерегулирани са около 3000 професии, а за 79 регулирани като юрист, лекар, архитект и пр. сертифицирането се извършва от съответния компетентен орган - МЗ, камарата на архитектите и др.

Вчера просветният министър ревизира обещанието си да се заеме с "най-големите безобразия в учебниците" за най-малките. "МОН няма правомощия да променя учебници, а само да инициира промяна, авторите могат единствено да бъдат помолени да променят съдържанието. Рано или късно ще се отървем от тези учебници, гарантирам, но всичко трябва да се прави анблок", коментира Танев. 

Учебниците могат да се променят едва след приемането на новия закон за училищното образование, от който зависят учебните планове и програми. Министърът призна, че вече е писал писмо до БАН за учебниците, откъдето обаче отговор не е получил. 

От историческия факултет на СУ пък му отговорили, че авторите на учебниците по историята имат известна свобода на тълкуване и при писането са следвали закона. Затова Танев заключи, че по-важен в случая е учителят и начинът, по който той поднася и тълкува написаното в учебниците.