Към 15/06/2011 портфейлът на ИконоМикс е на стойност 18,644.09 лв., което представлява 6.78% спад спрямо началната инвестиция от 20 000 лв.

Лекото свиване на загубата в сравнение с миналата седмица се дължи на поскъпването на долара спрямо еврото. Единствената ни инвестиция със стабилен ръст продължава да бъде златото. 

Разочароващите данни от САЩ, Великобритания и Европа, както и понижената перспектива за имотния пазар в Китай продължават да оказват негативно влияние върху инвестициите ни. Проблемите с достигнатия таван на държавния дълг в САЩ и възможността за  съвсем скорошно забавяне на плащания от страна на американското правителство, също не са ни в помощ. Ако до август не се вземе решение за вдигане на тавана от 14.3 трилиона долара, САЩ могат да започнат да просрочват плащанията си, а това според Бен Бернанке ще причини хаос на световните финансови пазари.

Портфейлът на ИконоМикс представлява виртуално инвестирани 20 000 лв., такива ще бъдат и потенциалната загуба или печалба от него.  Портфейлът не е препоръка за покупка или продажба  на ценни книжа. Всеки инвеститор трябва да е сигурен, че напълно разбира и приема рисковете от инвестиране в ценни книжа, преда да предприеме подобна форма на управление на средствата си.