Доверие обединен холдинг АД обяви нетна консолидирана печалба за деветмесечието на годината / януари-септември / в размер на 10.5 млн. лв., показва отчетът на дружеството, публикуван на сайта на БФБ-София.

Общите приходи от дейността се достигнали 147.349 млн. лв. което е увеличение с 22% спрямо същия период на предходната година, когато приходите от дейност са били 121 млн. лв. нарастват и общите разходи – от 115 млн. лв. през септември 2006 г. сега те нарастват до 129 млн. лв. или с 12.2%.

Нетните приходи от продажби също бележат покачване до 130.237 млн. лв. За сравнение за същия период на миналата година те са били в размер на 118 млн. лв.

Основният капитал на Доверие Обединен Холдинг АД е в размер на 13.15 млн. лв., а собственият възлиза на 72.7 млн. лв., показва балансът на холдинга.