Доверие Обединен Холдинг придоби нови 690 акции от капитала на Доверие-Капитал АД, с което дяловото участие на холдинга нарастна до 54.125 % .

До този момент холдингът бе най-големият акционер в Доверие-Капитал АД. Дружеството развива вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество, управленска и маркетингова дейност, като в него са включени компании като Медика Сандански АД и Доверие-Брико АД. През лятото на тази година Доверие-Капитал АД излезе успешно от участието си в Обединена млечна компания.

„Новите, по-добри стандарти на мениджмънт в Доверие Обединен Холдинг АД, ще заработят и в Доверие-Капитал АД” коментира очакванията си за DarikFinance.bg председателят на Надзорния съвет на холдинга Радосвет Радев.

На днешната сесия Доверие Обединен Холдинг АД повиши пазарната си капитализация като акциите на компанията поскъпнаха с 2.05% до 14.42 лева за лот. Книжата бяха обект на повишен инвеститорски интерес, изразен в изтъргувани близо 40 хил. акции по позицията.