Печалбата на Доверие Обединен Холдинг за третото тримесечие на годината възлиза на 464 хил. лв., показва публикувания днес отчет на компанията. За същия период на миналата година тя е била 5.349 млн. лв.

Общите приходи падат до 2.218 млн. лв., сравнени с 7.028 млн. лв. за Q3 на 2008 година. От тях най-голямо понижение има при приходите от дивиденти - 886 хил. лв. са те за тримесечието на 2009 година, докато за предходния отчетен период възлизат на 5.413 млн. лв. Приходите от лихви нарастват от 899 хил. лв. на 1.044 млн. лв.

Разходите също леко се увеличават до 1.754 млн. лв. От тях 720 хил. лв. са отишли за лихви, 334 хил. лв. за възнаграждения, а 181 хил. лв. за външни услуги.

Днес към 12:00 часа са изтъргувани едва 25 лота по позицията на компанията, като спадът на цената е 2% до 3.92 лв. за ценна книга.