С 30 пункта от най-ниското си ниво, достигнато преди 6 месеца, се оттласна индексът на Делойт за доверие към дяловото инвестиране. 

По този начин той отрази първоначални признаци на възстановяване на транзакциите по сливания и придобивания в централно-европейския регион. Въпреки това бъдещият икономически климат все още буди безпокойство.

Правителствата и централните  банки предприеха безпрецедентни действия за стимулиране на икономиката и настъпилото оживление на световните борси в последно време предполага, че усилията в тази насока помагат за възстановяване на доверието, казва Гарет Бърн, Лидер в направлението „Услуги по транзакции при сливания и придобивания” на Делойт Централна Европа.

Докладът потвърждава това заключение посочвайки, че въпреки вероятността броят на сделките и наличието на заемен финансов ресурс да запазят ниските си нива за още няколко месеца, участниците отново демонстрират готовност да разглеждат бизнес възможности и да поемат проекти.

Според Тодор  Тодоров, Заместник директор отдел „Корпоративни финанси” на Делойт България, категорично има признаци на съживяване на пазара. Очакваме активността да се повиши през последното тримесечие на тази година. От началото на годината в страната са обявени близо 50 сделки с активното участие и на фондовете за дялово инвестиране. Разбира се качеството на активите помага за засиления интерес, казва той.

Красноречив пример е процесът по продажбата на Девин, който в момента тече и привлече над дузина кандидат-купувачи. За съжаление нашият пазар е малък и не е реално да очакваме подобни възможности всеки месец, допълва експертът. От друга страна вярвам, че ще има много такива в резултат на предстоящи корпоративни преструктурирания. В следващите месеци доста дружества ще трябва да ревизират капиталовата си структура и да привлекат инвеститори, за да заздравят баланса си и да продължат да преследват атрактивни проекти. В повечето случаи това ще бъдат сделки между 2 и 5 млн. евро, но съм убеден, че това е възможност за фондовете за дялово участие да натрупат добре диверсифицирана експозиция в циклични индустрии, които ще поведат пазара след около година, заключава Тодор Тодоров.

Картината, която се откроява сред професионалистите в областта на дяловото инвестиране е оптимистична в Западна Европа и САЩ, но все още  не може да се каже същото за централно-европейския пазар на сливания и придобивания, въпреки възгледите на мнозина, че регионът ще се справи по-добре от други, засегнати от световната икономическа криза.

Според участниците  в проучването, пазарът на сливания и придобивания в Централна Европа е все още дълбоко замразен. Все пак, очакванията са спадът в  пазарната активност да спре, като само 19% от интервюираните смятат, че той ще продължи – значителна промяна в сравнение с подкрепяния спад от 80% от анкетираните преди шест месеца. Има ясно мнозинство (65%) сред участниците, които смятат, че пазарната активност няма да се промени през следващите шест месеца.

Централна Европа все още предлага качествени активи, казва Бърн. Предстои втора вълна приватизационни сделки и оценките им са по- привлекателни в сравнение със съответните им западно-европейски алтернативи. Въпреки инертността сред професионалистите в областта на сливанията и придобиванията, настъпила през последните шест месеца, сега вече има признаци за връщане на фокуса от портфейлно инвестиране ден за ден към разширяване   на мащаба в посока търсене и анализ на нови инвестиционни възможности, ранен признак за възстановяване на пазара.

В допълнение проучването  показва, че играчите в сделките с дялово инвестиране са по-обнадеждени, като 76% от тях търсят повече възможности за инвестиране в предстоящия период – увеличение в сравнение с октомври 2008, когато 66% са застъпвали това мнение. Търсенето на „съкровища” на ниски цени в затруднено финансово положение ще бъде ключов елемент за играчите при сключването на сделки за дялово инвестиране до края на 2009 г.

Наред с тези позитивни резултати, повече от половината (51%) от анкетираните очакват да продължи влошаването на икономическото състояние  в последващия период, докато 43% смятат, че условията ще останат непроменени. Въпреки че на пръв поглед това не е положителен резултат, той все пак показва значително подобрение в сравнение с края на 2008 г., когато 92% от интервюираните са били с песимистични нагласи за икономическата ситуация и нито един не е очаквал подобрение, казва Бърн.

Според Бърн основният въпрос, който се дискутира  сред финансистите в региона е  "Стигнахме ли дъното?". В крайна сметка само времето ще покаже, а и докато доверието продължава да е слабо, може още да е рано за съживяване на пазара на сливания и придобивания. Но съдейки по мнозинството от анкетираните, има вероятност вече да сме достигнали дъното и най-лошото да е зад гърба ни, допълва той.

Ключови изводи:

Единодушни сме във възгледа, че данните от април 2009 и повишаването на индекса на доверие с 30 пункта показват много по-високи нива на оптимизъм в сравнение с октомври 2008 г.;

Все още съществуват опасения за икономическата обстановка, като 51% от анкетираните продължават да очакват влошаване на ситуацията;

В следващите месеци интервюираните очакват да разпределят равномерно времето си между управление на порфейлните инвестиции и инвестиране в нови проекти;
Очакванията за възвръщаемост на инвестициите са по-оптимистични, като процентното съотношение на тези, които очакват подобрение се е увеличило от 5% през октомври 2008 на 19% през април 2009 г. 
 
***

Индексът на доверието е съставен на база отговорите на първите седем въпроса на проучване, състоящо се от десет въпроса, сред дялово-инвестиционни специалисти, съсредоточени в Централна Европа. За всеки период е калкулиран средният коефициент от положителните отговори спрямо сумата на положителните и отрицателни отговори. Тази средна величина е сравнена с базовия период, който в случая е пролетта на 2003 г.