Индекси на промишленото производство

По предварителни данни през август 2008 г. общото промишлено производство е с 13.1% по-малко в сравнение с юли, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият индекс на промишленото производството се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през август 2008 г. намалява със 17.0% спрямо индекса за юли 2008 г., поясняват от НСИ. Регистриран е спад в производството и леенето на метали с 30.8%, производството на метални изделия без машини и оборудване и производството на машини, оборудване и домакински уреди - с 18.5%, производството на химични продукти - с 15.8%.

За едногодишен период общото промишлено производство през август 2008 г. спрямо явгуст 2007 г. пада с 6.2%, като производството в преработващата промишленост е с 6.3% по-малко. В добивната промишленост намалението е с 3.7%, а в  производството и разпределението на електроенергия, газ и вода 7.5%.

Индекси на продажбите в промишлеността

По предварителни данни приходите от продажбите в промишлеността през август 2008 г. в сравнение с юли също бележат драстично понижение от 13.3%, сочат още данните на Статистиката.

Приходите от продажби в преработващата промишленост през август 2008 г. спрямо юли 2008 г. са по-малко с 14.9%. В добивната промишленост продажбите намаляват с 5.8%, докато в производството и разпределението на електроенергия, газ и вода  са с 1.4% повече.

На годишна база понижението на приходите от продажби в промишлеността е 5.8%. В преработващата промишленост продажбите са с 5.6% по-малко. Намаляват продажбите в производството и леенето на метали с 21.3%, производството на електрически машини и апарати с 16.1%, производството на машини, оборудване и домакински уреди с 12.4%.