Американските компании са засилили търсенето на работна ръка през ноември, като водещ в създаването на нови работни места е дребния бизнес.

Според проучването на частната компания ADP броят на заетите в частния сектор в САЩ се е увеличил с 93 000, което е най-големият ръст от ноември 2007 г. насам. Очакванията на пазара бяха по-песимистични, за около 70 000 нови работни места за миналия месец.

ADP е водеща компания в трудовата сфера и публикува този индикатор няколко дни преди официалните данни на Бюрото за трудова статистика, като тези данни са ориентировъчни за пазара, тъй като не включват работните места създадени в правителствения сектор и селското стопанство.

Дребният бизнес е наел през ноември най-много нови работници от началото на последната рецесия в САЩ през декември 2007 г.

Данните от проучването дават силен оптимистичен сигнал за възстановяване на пазара на труда в САЩ.

Днешните данни на ADP показват увеличение на месечна база с 14 000 на заетите в производството, докато в сектора на услугите са наети 79 000 работници.

Заетите в строителството са намалели едва с 3 000, което е най-малкият спад от юни 2007 г.

Компаниите с повече от 499 работници са открили едва 2 000 работни места, средният бизнес е създал 37 000 работни места през ноември, а малките фирми с под 50 служители са наели 54 000 работници.

Проучването на ADP се базира на данните от 340 000 работодатели, с над 21 млн. служители.

Според редовния доклад на министерството на труда в САЩ, също публикуван днес, производителността на труда е нараснала с 2.3% на годишна база през третото тримесечие, след повишение с 1.9% през предходния отчетен период.

Разходите за единица труд пък са намалели с 0.1%, тъй като производителността е нараснала с 2.3%, а почасовата надница се е покачила с 2.2%, като през последните 4 тримесечия разходите за труд на единица произведена продукция са намалели с общо 1.1%.