ДСБ настояха Комисията за финансов надзор да докладва актуалните данни за значителното намаляване на стойността на дяловете на фондовете за допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване.

Тъмносините мотивираха искането си с големите загуби на Българската фондова борса и тяхното негативно отражение върху милиони български граждани.

Лидерът на ДСБ Иван Костов обясни, че става въпрос за близо 2.4 млрд. лева, които българските граждани са спестили за краткия период на съществуване на втория и третия стълб на пенсионното осигуряване.

Той посочи, че в началото на следващата седмица ДСБ ще поиска годишния отчет на КФН за 2007 г. да бъде включен в дневния ред на парламента.