За срив на валутния борд, ако се приеме предложението на Атака за регулирането на банковите лихви, предупредиха от ДСБ.

Тъмносините не изразиха позиция по актуализацията на бюджета, тъй като още не са я видели на хартия.

За нас това не е лека дискусия, защото си даваме сметка, че в продължение на много години актуализация на бюджет не се е налагала. За ваше сведение ще кажа, че нашето правителство през 1997 година беше последният случай след огромната хиперинфлация и разпада на икономиката на България да прави бюджет на средата на годината. Това беше при въвеждането на валутния борд. И тъй като ние сме хора с опит и с памет за тези неща проведохме една много задълбочена дискусия. Резултатът от тази дискусия е следният: ще предложим на колегите си от Синята коалиция плюс ще потърсим мнение на много широк кръг политически субекти, за да изработим окончателно становище по въпроса за актуализацията на бюджета, каза Веселин Методиев.

Предложението, което прави Атака, сме уверени, че ще бъде отхвърлено, защото, ако това предложение бъде възприето, това означава срив на българската банкова система, напускане от страната на чуждестранните инвеститори и изтегляне на чуждестранните банки, каза Иван Иванов от партията.

Най-бързият път за падането на валутния борд, допълни Методиев.