Булгартабак холдинг АД уведоми Българска фондова борса и Комисията за финансов надзор, че с решение на Силистренския окръжен съд от 22 януари, Дулово-Табак АД-Дулово, дъщерно на холдинга, е обявено в неплатожеспособност с начална дата 17 ноември 2009 година.

Открита е и процедура по несъстоятелност на дружеството и е наложена обща възбарана и запор върху цялото имущество, което служи за обезпечение.

С това се спира производството по несъстоятелност.

Решението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от вписавнето му в Търговския регистърс пред АС Варна. Решението е вписано на 28 януари.