Договори за два нови банкови кредита подписа ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, съобщава БФБ. Първият от тях е инвестиционен, размерът му е до 2 580 000 евро, а срокът за издължаване е до 5 години. Другият кредит е револвиращ и е за сума до 1 500 000 евро.

С инвестиционния заем ще бъдат финансирани 86% от инвестицията за изграждане на жилищната сграда в Черноморе. Тя ще бъде с разгърната застроена площ 5400 кв. м. и 60 двойни стаи, които може да бъдат преустроени в 30 апартамента с цел продажба.

ФеърПлей Пропъртис е сред малкото български АДСИЦ, които се възползват успешно от възможностите на финансовия ливъридж, за да увеличат доходността на акциите си. Задълженията му по облигационни заеми са в размер на 7779 хил. лв., а по получени кредити към банки - в размер на 8694 хил. лв., съгласно финансовия отчет на дружеството към трето тримесечие на 2007 г.

След двата нови заема предстои четвърто по ред увеличение на капитала до 60.840 млн. лв. Очаква се Комисията за финансов надзор да се произнесе във връзка с одобрението на проспекта за него до края на декември, а през януари фондът ще предложи на инвеститорите 10.140 млн. нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.