Два пъти повече компании ще гледат с внимание към пазара за сливания и придобивания през следващата година
62% от бизнеса очакват финансиране за големи проекти
Оптимизмът сред бизнеса нараства по отношение на бъдещи сливания и придобивания. 57% от компаниите твърдят, че е възможно или много вероятно да придобият друг бизнес през следващите 12 месеца. Това е почти двойно в сравнение с едва 33% отговорили положително преди 6 месеца.
Това са данните от проучване сред над 800 бизнес лидери, направено от Ernst & Young.
47% от участниците очакват да пристъпят към действие през следващите 6 месеца. Миналия ноември едва 25% споделиха подобни намерения.
 

Два пъти повече компании ще гледат с внимание към пазара за сливания и придобивания през следващата година. 62% от бизнеса очакват финансиране за големи проекти, това показват данните от проучване, направено от Ernst & Young.

Оптимизмът сред бизнеса нараства по отношение на бъдещи сливания и придобивания. 57% от компаниите твърдят, че е възможно или много вероятно да придобият друг бизнес през следващите 12 месеца. Това е почти двойно в сравнение с едва 33% отговорили положително преди 6 месеца. Това са данните от проучване сред над 800 бизнес лидери. 47% от участниците очакват да пристъпят към действие през следващите 6 месеца.

Миналия ноември едва 25% са споделили подобни намерения. 

В края на март, отбелязва, че 76% от компаниите са съсредоточили усилията си върху генериране на растеж на бизнеса си. Преди 6 месеца 56% са мислели за това. Доверието в кредитните институции също се възвръща - 62% очакват финансиране за големи проекти и сделки през следващите 12 месеца.

Пип Макрости от консултантския отдел по сделки в Ernst & Young коментира, че се наблюдават компании с повишена ликвидност, които са по-склонни да придобиват бизнеси, да сключват сделки, които са били отлагани. Проучването показва, че сега съществуват повече потенциални купувачи отколкото продавачи. Това дава основание да се смята, че ще нараснат ‘неприятелските’ подходи, смята експертът.

Доверието в икономическата стабилност, като цяло, се възвръща, показва още проучването на консултантската компания. 40% от запитаните очакват рецесията да приключи през следващите 12 месеца. През ноември така са смятали 30% от участниците в проучването. 64% от отговорилите са по-оптимистично настроени за бъдещето на своите национални икономики, а 69% - за перспективите пред техните компании. Най-позитивно са настроени бизнес лидерите в Австралия (93%), Индия (91%), Бразилия (83%) и Китай (80%). Бизнесмените от някои от развитите западни икономики са по-малко оптимистични – Франция (44%), САЩ (56%) и Англия (57%).

61% от участниците в анкетата заявяват, че очакват кризата да приключи в техния сектор до 12 месеца, а 49 % -  до 6 месеца.

Представителите на автомобилния бранш са най-оптимистично настроени, че в сектора предстои растеж. 81% от участниците в проучването смятат така. За разлика от тях само 59% от бизнес лидерите в енергийния сектор се надяват той да отбележи растеж. Въпреки това, именно фирмите от енергийния и фармацевтичния сектори са най-ориентирани към сливания и придобивания в близко бъдеще. 69% от петролните и газовите компании заявяват стремеж да продават бизнеси или да излизат от инвестиции през следващите 6 месеца.  

Купувачите търсят бъдещ потенциал, а не минали постижения
Световната рецесия оказа значително влияние върху динамиката на сделките. В резултат, потенциалните купувачи следят изкъсо възможностите за растеж – като растежа на приходите, бъдещия пазарен дял и новите потенциални пазари, а не се съсредоточават върху исторически данни за компаниите.

Интеграцията след сделката е от решаващо значение. 77% от лидерите смятат откриване на синергия и реализация на транзакцията за висок приоритет. Това донякъде може би се дължи на признаване на грешки в миналото. Почти една трета (32%) от запитаните определят последната си завършена транзакция като неотговаряща на очакванията или смятат, че не са проследили в детайли резултата от нея.
„Сделката и целият процес еволюира”, споделя Макрости. „Повече време и внимание се отдава на потенциалните синергии, както и на оценката на бъдещ пазарен потенциал. Процесът по интеграция се нуждае от дисциплина и по-добра прозрачност от страна на продавача . Това е от особено значение за бъдещите печалби вследствие на придобиването на бизнес. Наблюдаваме как инвеститорите все повече се съсредоточават върху стойността, която искат да постигнат след сделката.”

На фона на увеличения оптимизъм се наблюдават значителни предизвикателства, с които бизнесът ще трябва да се справи. Например, 58% от компаниите се нуждаят от рефинансиращи заеми или друг дълг през следващите 4 години.Това означава, че достъпът до капиталови пазари остава решаващо условие за постигане на резултати.

Според Макрости добрата форма на оперативната дейност и качественото управление на оборотния капитал стават напълно задължителни. Дори и нуждата от оперативно реструктуриране да се е понижила, все още над една трета от компаниите (35%) се нуждаят от реструктуриране на своята основна дейност.


Въпреки всичко, от резултатите е ясно, че повечето компании са научили ценни уроци по време на рецесията. 86% от отговорилите са преразгледали и подобрили процесите, свързани с оборотния капитал. 54% от тези подобрения са били тактически и краткосрочни, т.е. текущата дисциплина си остава нужна.

Като цяло, проучването показва, че компаниите, които са взели мерки навреме и продължават своевременно да се адаптират към новата динамика, изпреварват конкуренцията си и са поставили основите за изкачване на лидерски позиции на пазара.

Начинът, по който компаниите управляват капитала си днес, ще определи конкурентоспособността им утре, заключват анализаторите.