Близо две трети от българите определят положението в страната като непоносимо.

Това показват данни от национално представително проучване на общественото мнение на институт "Отворено общество" през март т.г.

Изследването е за нагласите на хората за икономическата ситуация в България и публичните политики в условия на икономическа криза.

Мнозинството от анкетираните казват, че тяхното финансово състояние през последните 12 месеца се е влошило, както и че са засегнати от кризата.

В обществото ни липсва солидарност във времето на криза.

По думите на директора на института Георги Стойчев резултатите от изследването показват, че колкото повече хора са засегнати от една мярка, толкова по-малка е подкрепата за нея. Мнозинството от

българите не са съгласни с допълнителни лишения заради кризата.

Над 85% от анкетираните отговарят отрицателно на въпрос дали биха се съгласили доходите им да намалеят с 5%, за да се избегне задълбочаването на икономическата криза в България.

Около 58% от българите очакват през следващите 12 месеца икономическата ситуация в страната да се стабилизира и да започне да се подобрява.

Данните показват, че постепенно сред хората намалява и страхът от увеличаване на безработицата.

През март около 29% от анкетираните изразяват очакванията, че безработицата ще се увеличи, докато през същия месец на миналата година от това са се страхували 48% от хората.

Въпреки финансовата криза в съседна Гърция, доверието в българската банкова система и в българския лев остава стабилно.

Намалява процентът на хората, които желаят бързо преминаване от лев към евро в България. Около

две трети от хората имат големи проблеми с обслужването на кредитите си,

като за една трета от тях този проблем е ежемесечен, и процентът им нараства. Общественото мнение е поляризирано по отношение на антикризисните мерки на правителство.

Антикризисните мерки на правителството се радват на одобрение на 31% от анкетираните, докато 30% не ги одобряват, а около 25% от хората смятат, че не са предприети никакви мерки.

С най-силна подкрепа се ползват идеите за намаляване на данъците и осигуровките - 70%, държавните служители сами да поемат осигуровките си – 60%, както увеличаване на акциза на алкохола и цигарите - 51%.

Най-малка подкрепа среща предложението за намаляване на пенсиите - 9% и за увеличаване на ДДС и плоския данък – 12%.

Според анкетираните в последните 12 месеца

най-голям напредък България е постигнала във вътрешния ред и сигурност.

За последните шест месеца двойно се е увеличил и процентът на хората, които са недоволни от това как се развива страната при управлението на Бойко Борисов.

През март 41% от анкетираните смятат, че като цяло България върви към по-добро при това управление, а 32% смятат, че страната се развива зле.

През март миналата година процентът на скептиците е бил около 15.