Общо 313 млн. лв. е оборотът на Софийската стокова борса за изминалата 2009 г., което е над 2 пъти по-малко от отчетения през 2008 г. оборот от малко над 663 млн. лв. Това показват данните от отчета на Борсата, представен днес. Усреднената стойност на една борсова сделка на пода на Борсата за миналата година се понижава до 457 000 лв. при над 1 млн. лв. за 2008 г. и 2007 г.

Изпълнителният директор на ССБ Васил Симов посочи, че понижението е изцяло вследствие на незапомнената световна икономическа криза, която от миналата година засегна и България.

Все пак от ССБ отчитат ръст на броя на сключените сделки, които за 2009 г. са 684 при 625 за 2008 г. и 471 за 2007 г.

Сделките са повече, но обемът е по-малък заради по-малките количества заявени от фирмите. Повишението обаче говори за това, че все повече пазарни субекти предпочитат борсата за реализиране на своите покупки и продажби, поясни Васил Симов.

За поредна година сделките на ССБ са основно в сегмент "Нехранителни стоки", сочи отчетът за 2009 г. За тях са сключени 661 сделки за 312.706 млн. лв. Енергоносителите формират цели 94.15% от оборота в кръга или 294.412 млн. лв.

При кръг "Хранителни стоки" са сключени 12 сделки за 48.546 хил. лв., а за зърнени култури сделките са 11 на брой за 161.050 хил. лв.

От отчета е видно, че най-активни за борсова търговия са били 2-ро и 4-то тримесечие, а най-слабо е 3-то тримесечие на 2009 г.

Освен отпуските и кризата другото, което забелязваме е, че при избори бизнесът сякаш замира, сподели Васил Симов по повод годишните резултати.