13 551 са подалите заявления за директни плащания за площ в областната земеделска служба в Кърджали, в това число 8 500 тютюнопроизводители. Крайният срок да направят това беше 9 юни, съобщи шефът на ведомството Веселин Михов.

Според него, Кърджали е на първо място в страната по брой на подадените заявления. За сравнение, той посочи, че през миналата година едва 7 000 земеделски стопани в региона са кандидатствали за директни плащания.

За да се справят с големия обем работа, в областната земеделска служба се наложило да наемат и обучат на граждански договор допълнително още 25 човека.

Веселин Михов оцени като много добро постижение и факта, че от потенциалните 14 000 тютюнопроизводители в областта, 8 500 са кандидатствали за директни плащания за площ, въпреки данъците и осигуровките, които е трябвало да платят.

Според земеделския шеф, тютюнът си остава най-доходоносната култура в областта и независимо, че от тази година няма да има вече премии от държавата, както досега, търговците на родопското злато щели да компенсират тази липса.

От друга страна, самите тютюнопроизводители, освен с отглеждането на тютюн, имали възможност да се занимават и със зеленчукопроизводство, и с животновъдство. По този начин щели да компенсират отпадналите премии.