Дивидентът, който тази година трябва да внесат в хазната държавните фирми, е намален с 10%. Така те вече ще трябва да отчисляват 50% от печалбата. Целта е по-голяма част от средствата да остават във фирмите, за да имат възможност за финансиране. Вчера Министерският съвет прие разпореждане за начина, по който ще се внасят тези суми.

От 2013 г. насам размерът на дивидентите постепенно намалява. Тогава държавните предприятия трябваше да отчисляват 80% от печалбата си и да внасят сумите в държавната хазна, което не се отразяваше добре на финансите им.

"Ние осъзнаваме цялата ненормалност на 80% дивидент, това е направено с цел да се поддържа финансовата дисциплина", обясни преди три години тогавашният зам. финансов министър Людмила Елкова и призна, че тази практика фактически декапитализира дружествата. Затова бе прието този процент да намалява с по 10 на сто всяка година до 2016 г., когато дивидентите стигнат 50%. 

От задължението да внасят пари в хазната са изключени лечебните заведения за болнична помощ поради тяхната специфика и зависимост от ограничен брой източници на финансиране, обясниха вчера от правителствената пресслужба. Извън обхвата са и дружествата от ВиК сектора. Те ще се нуждаят от средства за съфинансиране на европроектите си, които са част от предстоящата водна реформа. Дивидент няма да изплаща и Българската банка за развитие заради предстоящия преглед на качеството на активите и стрес тестовете на банките, допълниха от Министерския съвет.

Както всяка година, най-много ще се разчита на държавните енергийни фирми. Преди две години само БЕХ внесе в бюджета над 423 млн. лв.