Държавата също следва да плаща лихви за забавени плащания по ДДС, реципрочно на санкциите по отношение на неизрядните частни длъжници. Становището е на представители на Международния валутен фонд, изразено на среща с ръководството Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Практиката по възстановяване на ДДС у нас е била една от обсъдените теми. 

Заместник-председателят на управителния съвет на организацията  Румен Радев е аргументирал пред представителите на МВФ необходимостта от ускорено възстановяване на ДДС предвид актуалните финансови възможности на предприятията. Посочена е била също и потребността от по-голяма прагматичност при режима на банковите гаранции - инструмент, който според бизнеса не функционира пълноценно в момента. Мнението на ръководството на бизнес-организацията е било подкрепено от представителите на МВФ.

Срещата между асоциацията и фонда е била  по искане на МВФ и целта й е била обмен на информация за актуалното икономическо състояние в страната, с акцент върху фискалната политика и реалния сектор.