300 млн. лв. отпуска държавата за увеличаване на капитала на Български енергиен холдинг ЕАД, реши правителството. Средствата ще бъдат използвани за повишаване на капитала на Националната електрическа компания, с цел по-бързото изграждане на АЕЦ Белене.

С парите се осигурява ресурс в междинния етап от подготовката на проекта АЕЦ Белене до финансовото му приключване през декември 2009 г. Този период е важен за успешното изпълнение на обекта, тъй като предстои да бъде поръчано оборудване с дълъг срок за изработка, извършване на необходимите авансови плащания и финансово структуриране на проекта.

До края на 2009 г. разходите, които трябва да бъдат поети от НЕК, са около 450 млн. евро. Основно те са за авансови и текущи плащания при поръчване на оборудване, със срок на производство около 34 месеца, изработване на работни проекти и финансиране на първите дейности по новото строителство.

Според Министерския съвет взетото решение ще е знак към кредитните институции за ангажираността на правителството към проекта, което ще улесни възможностите за привличане на заемен капитал и ще ускори финансовото приключване на проекта. НЕК ще има възможност да осигури ресурс на своята част от капитала при предстоящото учредяване на съвместно дружество между националната компания и избрания инвеститор RWE. В него НЕК ще има мажоритарен дял от 51%, а чуждестранният партньор – 49 на сто. Това ще доведе до по-нисък размер на гаранциите, които финансиращите банки ще изискват от НЕК.