* допълнен вариант

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев съобщи, че държавата е отказала да върне така наречената златна акция на БТК заради неизпълнение по договора от страна на телекома.

Министерството е трябвало да предостави акцията на компанията в срок до 10 юни, когато тя се превръща в обикновена и може да бъде купена за един лев – както гласи договорът за приватизация. С прехвърлянето й на практика държавата няма право да контролира решенията на компанията. Министърът не уточни какво условие от страна на БТК не е изпълнено.

Агенцията за следприватизационен контрол съобщи, че изготвя искове към БТК за над 132 млн. лева. Това каза за Дарик изпълнителният директор на ведомството Атанаска Бозова.

Част от сумата – почти 80 млн. лева, е дължима за разликата в цените на акциите, които са продадени на фондовата борса преди две години. За неизпълнение на инвестиционната програма в частта й за трудовата заетост е начислена неустойка от 22 млн. лева за 2006 г. и над 30 млн. лева за 2007 г. Бозова обаче уточни, че съдът трябва да се произнесе окончателно за дължимата сума. В зависимост от хода на делото обаче сумата може да нарасне.

Заради неизпълнение на инвестиционната програма за агенцията е завела дело в Арбитражния съд в Париж. Вероятно ще бъде заведен още един иск, който ще бъде воден от Министерството на финансите като представител на държавата.

По отношение на намерението на министъра на транспорта Петър Мутафчиев да не върне преференциалната акция, Бозова заяви, че казусът може да се реши единствено според устава на дружеството и договора между акционерите на дружеството. В самият приватизационен договор този казус не е уреден.

DarikFinance.bg припомня, златната акция бе утвърдена с договора за приватизация на БТК от 10 юни 2004 г. Тя дава право на държавата да упражнява контрол върху БТК, като спира решения, засягащи широк обществен интерес. След тази дата държавата няма да има правото на пълна информираност за всички решения на ръководството на БТК.

По-късно официално от Министерството на транспорта изпратиха кратко съобщение, в което пише, че на проведеното на 29 юни 2009 г. редовно общо събрание на БТК АД е присъствал представителят на Българската държава с надлежно пълномощно.

Представителят на българската държава е гласувал съгласно упълномощаването си от министъра на транспорта, включително е гласувал и против обезсилването на особените права на привилегированата акция от капитала на дружеството, притежавана от Република България, се казва в съобщението на Министерството на транспорта.