Министерският съвет прие годишния доклад за изпълнението на концесионните договори за морски плажове. В него са представени резултатите от извършения контрол през миналата година по предоставените концесии, отчетеното от концесионерите изпълнение на сключените договори, извършените проверки на място, предприетите действия за отстраняване на възникнали проблеми, анализа на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори.

Приходите за 2011 г. от предоставените 60 концесии на морски плажове възлизат на 11 715 830 лв., в т. ч. лихви и неустойки за забавени плащания, както и за неизпълнение на непарични задължения по концесионните договори. Това е с над 2 млн. лв. повече от 2010 г. (9 566 325 лв. приходи), когато са били в сила 67 концесионни договора.

Концесионните възнаграждения, постъпили към края на 2011 г., са в размер на 11 587 730 лв., а плащанията за 2011 г., направени до 23 март 2012 г. - 128 100 лв. Съгласно законовите разпоредби половината от тях са внесени по бюджетите на 11 общини, на чиито територии са разположени морските плажове.

Средствата от концесионна дейност са най-високи в община Варна - 1 664 219,86 лв., и община Несебър - 1 273 169,67 лв., а най-ниски са в община Бяла - 3647,73 лв., и община Аксаково - 4800,60 лв.

В много добро състояние са следните морски плажове, предоставени на концесия: "Албена", "Кранево-юг", "Златни пясъци", "Кабакум-юг", "Св. Св. Константин и Елена - север", "Св. Св. Константин и Елена - голям плаж", "Св. Св. Константин и Елена - малък плаж", "Св. Св. Константин и Елена - юг", "Аспарухово", "Слънчев бряг-централен", "Слънчев бряг-юг", "Равда-Олимпийски надежди", "Сарафово", "Дюни", "Аркутино", "Приморско-север" и "Силистар", пише в съобщението.