Министерство на транспорта разработи стратегия за развитие на железопътния транспорт и план за оздравяване и развитие на БДЖ за периода 2015- 2022 година. Това е стратегически план, който трябва да гарантира устойчиво развитие на железниците в средно срочен план, коментира инж. Клавдия Ганчева, народен представител от ПП ГЕРБ от област Велико Търново, цитирана от Агенция ''Фокус''.

На първо място той предвижда да има инвестиции в железниците, размерът на които зависи от преговорите с правителство. Минимумът от 210 милиона лева ще се използват за 7- те години за закупуване на 15 нови мотрисни влакове и 30 шинобуса. при оптимистичния вариант, който включва значително участие на държавния бюджет, ще бъдат инвестирани 430 милиона лева. Тогава железниците ще могат да закупят 30 електромотрисни влака и 30 шинобуса. Новите влакове ще обслужват трафика основно по модернизираните направления по мрежата, ще се осигурява по- високо качество на предлаганата услуга и увеличаване на пътникопотока. Ще се инвестира и в ремонтите депа за поддръжка. Всичко това ще подобри и условията на труд на работещия персонал.

На второ място е необходимо информационно развитие в железниците, модернизиране на осигурителните системи и преустройства на жп гари, както и увеличаване на пропусквателна способност на жп линии. На трето място в плана е разписана и стратегия за погасяване на товарни и пътнически превози и задълженията към Национална Компания железопътна инфраструктура, които са около 75 милиона лева. При песимистичния вариант държавата ще трябва да участва с 300 милиона лева, а при оптимистичния със 134 милиона лева, но в този случай задължително трябва да се продадат БДЖ. Българските железници трябва да се разделят с излишните активи, подвижен състав, сгради, имоти и други, които изискват средства за поддръжка и охрана и същевременно трупат амортизационни изчисления и пораждат данъчни задължения. От това е предвидено да постъпят 69 милиона лева.

Що се отнася до инфраструктурата с европейски средства ще бъде ремонтирана отсечката Елин Пелин- Септември и част от линията Бургас- София. Ако държавата осигури необходимия ресурс от 1 милиард и 400 милиона лева ще се пристъпи и към реновиране на линията София- Варна. Предстои ремонти и на коридора свързващ България- Сърбия, Гърция Турция. Необходимо е да се свържат и индустриалните зони и пристанищата с ЖП линии. Има много линии, които не са рентабилни и компанията има повече разходи за тях по поддръжка и охрана, отколкото приходи. Ще се търсят начини тези отсечки да бъдат отдадени на концесия. Обмислят се варианти част от тези линии да се дадат за ползване от общините, както и да им се прехвърли част от субсидията за БДЖ, за да организират те сами регионалния си жп транспорт. Ако това не сработи ще се върви към консервиране на нерентабилните отсечки, както и към закриване на линии.