Осигурени са 120 млн. лв. за ускоряване изграждането на автомагистралите „Марица”, „Тракия”, „Хемус” и южната дъга на Софийския околовръстен път

Правителството осигурява 120 млн. лв. за изграждането на участъци от автомагистралите „Марица”, „Тракия”, „Хемус” и Южната дъга на Софийския околовръстен път. Целта е ускоряване на строителството на приоритетни пътни обекти и съпътстващите дейности. По-добрата инфраструктура ще намали транспортните разходи на гражданите и ще повиши безопасността на движение.

Предоставените средства ще бъдат използвани за изграждането на 25 км от автомагистрала „Тракия” – участъкът Стара Загора-Карнобат; въвеждането в експлоатация на 4 км от „Марица” – Свиленград-Капитан Андреево; продължаване строителните работи на 10-километровия участък Любимец-Ново село – извършване на хидроложки проучвания; завършване на пътен възел „Коритна” на автомагистрала „Хемус” и стартиране на строителните работи на участък от 13 км, както и продължаване на строителните дейности на Софийския околовръстен път - южна дъга. С осигуреното финансиране ще бъдат извършени и археологически проучвания по трасетата на автомагистралите „Тракия” и „Марица” и първокласния път Кърджали-Джебел-Подкова и ще бъдат обезщетени собствениците на отчуждени с решения на Министерския съвет имоти, засегнати от изграждането на национални инфраструктурни обекти.

Осигуреният финансов ресурс е за сметка на очаквани икономии на разходите и/или преизпълнение на приходите в републиканския бюджет за 2008 г.

Министерският съвет предоставя близо 47 млн. лв. за продължаване на строителните работи на приоритетни пътни инфраструктурни обекти. На 18 юни т. г. Националният ръководител, отговорен за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, спря финансирането на 10 проекта по ФАР с бенефициент Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) и управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Решението бе в резултат на доклад от KPMG България за извършен одит във ФРПИ.

26 355 534 лв. е осигуреното финансиране е за строителните работи по проекти, изпълнявани по програма ФАР, за които периодът на разплащане по финансовия меморандум е изтекъл. Финансирането обхваща проектите: втората тръба на тунела по главен път Е-79 при Дупница; участъците Симитли-Разлог и Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово. Пътят между Симитли и Разлог е завършен, а другите два проекта ще бъдат въведени в експлоатация до края на 2008 г.

20 492 800 лв. са предвидени за целево финансиране на обекти, изпълнявани по ФАР, за които временно е преустановено финансирането за сметка на средствата по програмата и кореспондиращото национално съфинансиране, съгласно приложимите финансови меморандуми.

С предоставения финансов ресурс ще продължи инвестиционният процес по 7 проекта. Това са: пътните участъци Плевен-Никопол, Монтана-Лом, Ново село-автомагистрала „Марица”, обходният път на град Малко Търново за ГКПП с Турция, Соколовци-Смолян-Средногорци, подходният път от Рудозем към ГКПП-Еледже и повишаване на безопасността на пътя Е-79 Дупница-Кулата.

Средствата се осигуряват по реда на чл. 33 от Закона за устройството на държавния бюджет. Те ще се възстановят от Националния фонд към министъра на финансите след потвърждаване на допустимостта на разходите чрез независим одит и приемливостта им от Националния ръководител и Европейската комисия.

*Информацията е от сайта на правителството