60 дни да е максималният срок на възможно забавяне на плащанията от държавните органи към бизнеса, реши правителството. Новите изисквания трябва да бъдат записани в Търговския закон, с които да бъде въведен 30-дневен срок за получаване на дължимите суми, освен ако партньорите по сделката не са уговорили други срокове. Ако едната от страните е държавна институция, забавянето не може да е повече от 60 дни в какъвто и да е случай.

Промените се предлагат с цел прилагането на европейска директива за борба със забавените плащания. Бизнесът настоява отдавна правителството да приеме промените и неведнъж е сигнализирал, че държавата не трябва да чака последния възможен момент за синхронизирането на законодателството ни с европейските норми. Забавените плащания са в основата на ликвидните проблеми в бизнеса.