Приходите от експлоатирането на подземните богатства на територията на България през миналата година възлизат на 63.247 млн. лв., съобщава пресцентъра на Министерски съвет. Концесионерите са платили с 34% повече, спрямо сумата за предходната 2010 година, когато са събрани 16.069 млн. лв. от разработването на залежите.

 

От реализираните през миналата година приходи, 23.907 млн. лв. са отчисления, постъпили към общинските бюджети. Това е над два пъти повече от приходите от природни богатства през предходната 2010 -та година, когато отчисленията са били 11.184 млн. лв.

 

Към 31 декември 2011-та година на територията на България има общо 382 концесии за добив на подземни богатства. Такива са кариерите за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, твърди горива, нефт и газ.

 

Според обобщения доклад на парламентарните комисии за контрол върху концесионните договори, 33 от тях са сключени в периода от 1 март до края на миналата година.

 

В края на септември тази година инж. Лъчезар Цоцорков, председател на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара и изпълнителен директор на Асарел Медет АД обясни, че добивната промишленост работи на по-големи обороти, спрямо 2010 -та година. С най-голям ръст протича добива на твърди горива (въглища), метални руди и индустриални минерали. Експертите възлагат големи надежди на залежите от нефт и газ. Според Цоцорков в близките 50-100 години страната ни няма да чувства недостиг на минерални суровини.

 

По данни на Националния статистически институт добивната промишленост, заедно с производството на електроенергия, крепи икономиката на страната с принос от 15.979 млрд. лв. към Брутния вътрешен продукт за 2011-та година, който е 75.265 млрд. лв.

 

Именно благодарение на ръста на добивната индустрия е неутрализиран спада при преработващата промишленост, показват още последните актуални данни на националната статистика.