Министерският съвет прие решение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Русе-запад, сключен на 18.09.2013 г..

Договорът се прекратява едностранно поради неизпълнение на основно задължение на концесионера "Пристанищен терминал Русе-запад" АД. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е упълномощен да представлява концедента при прекратяването на концесията.

Концесионерът "Пристанищен терминал Русе-запад" АД е собственост на "Шип инвест" с 65% от капитала. Миноритарен акционер е "Фанти-Г", с 35%.

Според "Капитал Daily" и двете компании са свързани с Цветан Василев и кръга от фирми около фалиралата Корпоративна търговска банка.

Според договора за концесия, концесионерът е бил задължен да инвестира 12 222 000 лв. за срок от 35 г. в развитие на инфраструктурата, съоръженията и предоставяната услуга, като не по-малко от 5 885 000 лв. да бъдат вложени през първите шест години при размер на фиксираната част на годишното концесионно плащане от 120 000 лв. без ДДС.