Съобщение за публичното предлагане на акции от Енемона АД е публикувано в днешния брой на държавен вестник. В информацията се посочва, че поръчки за записване и покупка на акции ще се приемат в рамките на един ден от 9 до 16 часа в първия работен ден, следващ изтичането на 7-дневния срок от обнародване на съобщението.

Това означава, че IPO-то ще се проведе на 26 ноември.

Предлагането на емисията ще се извърши чрез упълномощените посредници Елана Трейдинг и Обединена българска банка, които разполагат с мрежа от офиси в страната.

Очаква се в началото на следващата седмица, в качеството им на мениджър и ко мениджър на емисията, да дадат повече яснота за критериите, при които ще се приемат инвеститорските поръчки.

Съгласно проспекта на IPO-то, одобрен от Комисията за финансов надзор, ще се вземат предвид фактори, сред които нивото и характера на търсене на акции, преобладаващите пазарни условия, намерението да се гарантира желано ниво на свръхзаписване и постигане на ликвидна борсова търговия с акциите.

Техният брой е 2 млн. с диапазон на цената, който започва от 11 лева и стига до 16. 80 лева. Както DarikFinance.bg вече съобщи, предпочетеният метод за пласиране на книжата, е  бук билдинг, като при успех на емисията Енемона АД ще увеличи капитала си с 32. 8 млн. лева.