Държавният резерв има финансови затруднения в размер за около 200 млн. лв, обяви председателят на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси Станимир Пеев.

До края на тази година България съгласно ангажиментите си към ЕС ще трябва да разполага с резерв от гориво за 60 дни. Половината от това количество, трябва да се осигури от частни производители, преработватели и вносители на горива в страната, т.е реално държавата трябва да осигури гориво за 30 дни, поясни Пеев. За да изпълни ангажимента си към ЕС и да предотврати налагането на санкции, България ще трябва да закупи гориво и обезпечи финансово неговото съхранение - процес, който ще струва около 200 млн. лв., поясни той. Няма от къде другаде да се вземат тези пари, освен от бюджета, каза още Пеев.

В тази сума са включени и средствата, които България трябва да плати на външните фирми, съхраняващи държавно гориво. Председателят й , обаче, се страхува че някои от фирмите, които биха се ангажирали да съхраняват държавните горива могат да се окажат фантоми. Едва след 31 март 2010 г. страната ни ще може да съхранява цялото ни необходимо гориво в собствени бази.

В момента България е закупила гориво, които може да стигне за период 25-30 дни. И докато държавата няма средства, с които да закупи необходимите й количества голяма част от частните фирми имат по-високи запаси от изисканите от тях. Пеев обясни, че в момента се прави инвентаризация на държавната агенция, която се очаква да приключи след около 3 месеца, а паралелно с този процес и Сметната палата извършва одит в агенцията.

За неизпълнение на задълженията към Държавния резерв председателят на агенцията може да налага санкции до 500 000 лв. Глоба с такъв размер е била наложена миналата седмица на БДЖ за необновяване на дизелово гориво.

Пеев присъства на редовното заседание на Съвета по европейски въпроси, на което беше обсъдена и позицията на България относно бъдещия режим по изменение на климата. За България ще е по-добре, ако при изчисляването на квотите се има в предвид в по-голяма степен брутния вътрешен продукт и в по-малка степен- общия дял на емисиите в рамките на Европейския съюз. Има вариант финансовата част на България да се покрие от спестените количества вредни емисии. БГНЕС