Сряда не бе най-силният ден на БФБ. Реалзираният оборот достигна едва 842 731 лв. от които 267 356 лв. се формираха от сделки извън регулиран пазар. Три индекса се понижиха, а имотният BGREIT не помръдна цял ден.
Индексите завършиха, както следва:

SOFIX -0.42% до 383.48 пункта

BG-40 – 0.15% до 109.34 пункта

BGREIT 0% на 40.65 пункта

BGTR-30 -0.12% до 290.07 пункта

Интерес имаше към търговията с компенсаторни инструменти, прехвърлиха се 104 411 поименни компенсационни бонове и 28 400 жилищни компенсаторни записи, но общият оборот на този пазар е само 25 742 лева.

Най-голямата сделка днес бе прехвърлянето на 50,000 акции на ИД Надежда, при цена 0.60 лв за лот. Пазарната капитализация на дружеството остана без промяна.

Най-ликвидна позиция бе акцията на Българска роза – Севтополис, с 79 271 изтъргувани лота при 0.34% понижение на цената до средно 3.938 лв.

Зърнени храни България потвърдиха ликвидния си статут и реализираха обем от 26 800 лота при 0.51% по-ниска цена. Без промяна на цената 16 670 акции на Сток плюс смениха собственика си.

По-големи обеми се изтъргуваха по позицията на Софарма трейдинг, 10 000 лота без промяна на цената; на Софарма АД със спад от 0.89%, Химимпорт /минус 1.75%/, Еврохолд България /минус 3.37%/. 11 640 акции на Софарма имоти се продадоха при средна цена 2.793 лв., без промяна. С общо седем сделки се прехвърлиха 7221 лота на Меком, при 10.00% по-ниска цена.

Банковият сектор не бе в светлината на прожекторите днес, като разпродажбите от вторник по позицията на Българо – Американска кредитна банка днес бяха последвани от прехвърляне на едва 5 акции. С подобен обем, регистрираното повишение на цената за деня в размер на 3.86% надали е показателно.

Продажба на 8 123 акции на Централна кооперативна банка при 0.17% по-ниска цена, 6000 акции на Първа инвестиционна банка при спад от 1.47% и 50 акции на Кооперативна търговска банка завършват общата сива борсова картина в банковия сектор.

Акциите на Индустриален холдинг България, въпреки кризисните ефекти, описани в представения днес отчет на холдинга, изтриха сериозните загуби от началото на деня и завършиха с 0.58% понижение.

На сериозно поскъпване се радваха акциите на Хидроизомат, които се повишиха с 7.69%, при обем 4600 лота.

Договорените сделки са по позицията на Зърнени храни България (20000 лота) и Енемона (83 500 лота).

Други по-големи движения в цената: 6.94% поскъпване на акциите на Оловно цинков комплекс, с 8.33% поевтиняха акциите на Гранд хотел Варна.

Пазарът на дружествата със специална инвестиционна цел възлезе на 32 627 лева.

* Акция на деня

Българска роза - Севтополис. Днес оборотът по позицията надхвърли 115 хил. лв. при 0.34% понижение на цената.

** Не е препоръка за взимане на инвестиционно решение