За първия час от борсовата търговия инвеститорите на БФБ сключиха сделки за общо 140 хиляди лева, основно с акции. И четирите индекса се понижават, като спадът на SOFIX е най-висок, в размер на 1.35% до 338.09 пункта. Широкият BG40 се понижава с 0.94% до 109.28 пункта, имотният BGREIT губи 0.15%, а равнопретегленият BGTR30 се смъква с 0.8%.

 

Най-големи обороти се натрупаха по позициите на Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Унифарм. Книжата на ПИБ се смкънаха с нови 2.95% до 2.27 лева средно за лот, като обемът дотук възлиза на 19130 акции. Приблизително толкова акции се продадоха и по позицията на ЦКБ, но там нямаше изменение в цената.

 

За последния един месец акциите на Централна кооперативна банка се смъкнаха с 13.79%, а акциите на Първа инвестиционна банка загубиха 16.09%. Негативната тенденция за финансовия сектор, която започна с черния четвъртък на 7 октомври, беше продължена с обнародваното миналата седмица правителствено решение за прехвърляне на средствата, управлявани от частните професионални пенсионни фондове, към нов солидарен фонд под шапката на НОИ.

 

Фармацевтичната компания Унифарм днес поскъпва с минималните 0.08% до 6.599 лева средно за лот, прехвърлиха се 6580 акции дотук.

 

Спада цената на акциите на Индустриален холдинг България /-8.93%/, Стара планина холд /-4.68%/, Химимпорт /-2.23% за обикновените и -3.48% за привилегированите акции/ и други. Поскъпват книжата на Еврохолд /с 1% до 0.82 стотинки/, Зърнени храни България с 4.47% и Соларпро холдинг с 10%.