Заради вливането на ТБ ДЗИ Банк и ТБ Пощенска банка, назаседание на Съвета на директорите на Българска фондова борса- Софияе взето решение да бъде прекратено членството на ТБ ДЗИ Банк.В съобщението се посочва, че поради прекратяване без ликвидация в следствие на преобразуване чрез вливане на ТБ ДЗИ Банк АД в ТБ Юробанк И Еф Джи България АД / предишно наименование ТБ Българска пощенска банка АД /, Съветът на директорите на БФБ-София прекратява членството на ТБ ДЗИ Банк АД в БФБ-София АД считано от 6 ноември. Прекратява се окончателно правото за достъп до търговската система на Атанас Тодоров Ангелов като борсов посредник от името на ТБ ДЗИ Банк АД.