Първичното публично прелагане на Херти АД ще се проведе на 25 януари, в рамките на един ден, става ясно от съобщение в Държавен вестник.

На следващия ден ще бъдат оповестена определената от Райфайзенбанк България ЕАД и Херти АД, цена за акциите, както и броят разпределени акции по подадените заявки в границите на обявения общ брой предлагани акции. До края на втория работен ден следва да бъдат получени плащанията за разпределените акции.

Херти АД ще предложи за продажба 3 млн. нови акции и до 1.4 милиона стари акции от капитала, с номинална стойност 1 лев и минимална емисионна стойност 3.10 лева за акция. При успешно записване на всички предложени книжа, капиталът на компанията ще бъде увеличен до 15 млн. лева.

Защо Херти АД излиза на борсата, за какво ще бъдат използвани набраните от IPO-то средства, разказва в интервю за DarikFinance.bg Елена Захариева, финансов директор на Херти АД.

Г-жо Захариева, защо решихте Херти АД да станете публично дружество?

Решението да станем публично дружество беше продиктувано от желанието ни да развиваме компанията, а това изисква по-големи инвестиции. Смятаме, че с развитието на фондовия пазар в България борсата дава добри възможности за привличане на финансови средства, а оттам и за развитие на компанията. Набирането на ресурс за осъществяване на инвестиционната програма на Херти АД е основната причина за излизането ни на борсата.

Все още не е установен ценовият диапазон. Можете ли да кажете в какви граници ще е той?

Все още нямаме окончателно решение по този въпрос. Вeроятно това ще стане другата седмица след поредица от срещи, които ще проведем с инвестиционния посредник.

Какъв очаквате да бъде интересът към престоящото IPO на Херти АД? Очаквате ли презаписване на емисията от нови акции?

Очакваме, че стабилното развитие на Херти АД ще предизвика сериозен интерес към предстоящото IPO и ще привлече широк кръг инвеститори.

Какви са очакванията Ви за вторичната търговия след като акциите бъдат пуснати на борсата?

Свидетели сме на развитие с бързи темпове на браншовете, за които доставяме продукция - производство на вино и алкохолни напитки, бутилирана минерална вода и сокове, а също и фармацевтичната индустрия. Пред Херти АД има големи перспективи и това ни кара да очакваме активна търговия с акциите на компанията на вторичния пазар.

За какво ще използвате набраните средства?

Основно средствата ще бъдат вложени за реализиране на инвестиционната програма. До 2010 г. тя възлиза на над 25 млн. лв. Инвестициите ни ще бъдат насочени основно в увеличаване на пазарния дял, повишаване на производителността и рентабилността.

Наясно ли сте с „предизвикателствата” на капиталовия пазар?

Определено за нас това е предизвикателство, защото компанията ще оперира в съвсем различна среда от тази, в която е била до момента. Излизането на борсата ще ни даде възможност за реализиране на проектите, които имаме за развитието на компанията, за утвърждаване на името и повишаване на доверието на нашите партньори и клиенти.

Разкажете ни за някои ваши проекти?

Един от проектите, по който ще работим през тази година, е свързан с Херти Франция. Съгласно Френското законодателство акцизни марки върху бутилките вино във Франция могат да се поставят само от френски фирми. Намерението ни е да инвестираме в Херти Франция в такова оборудване за поставяне на акцизни марки, за да можем да увеличим пазарния си дял там и да станем по-гъвкави при изпълнение на поръчките на клиентите.