Над 150% ръст на разкриваемостта на незаконната употреба на електроенергия за първото шестмесечие на 2009 година, в сравнение със същия период на предходната година. Това отчитат от Е.ОН България - дружеството, което снабдява с ток цяла Североизточна България.

През първото шестмесечие на годината специалистите от отдел „Енергиен контрол" са извършили 42 729 проверки, като са установили 1 585 нарушения. Нарушителите са заплатили общо1 724 405 лева, въз основа на Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Е.ОН България Мрежи АД.

За сравнение през януари - юни 2008 г., са били направени 15 748 проверки и са регистрирани 630 нарушения на обща стойност от 695 120 лева.

Подобрените резултати са постигнати благодарение на взаимните усилия на специалистите от отдел „Енергиен контрол", полицията и прокуратурата. Неправомерното присъединяване към електроразпределителните мрежи или неправомерното въздействие върху уредите за търговско измерване, които водят до потребление на електрическа енергия, без същата да се отчита и съответно заплаща от потребителите, са инкриминирани деяния съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс на Република България, при констатирането на които се образува досъдебно производство.

Нашите наблюдения показват, че тези нелегални действия се извършват от всички социални прослойки, включително от фирми и клиенти с високи доходи. Ще използваме всички позволени от законодателство средства за прекратяването на тази нелегална практика, категоричен е членът на Управителния съвет на Е.ОН България Мартин Краус.

Е.ОН България ще продължи да води политика на нулева толерантност по отношение на потребителите, неправомерно ползващи електрическа енергия, като ще оказва и за в бъдеще пълна подкрепа и съдействие на органите на полицията и прокуратурата при разкриване на подобни престъпни деяния. Съгласно българския Наказателен кодекс за извършителите на тези престъпления е предвидено наказание до 3 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева, заявяват от електроснабдителното дружество.