Признаци на стабилизация в еврозоната намаляват рисковете пред развиващите се страни от Европа. Това е повод за появата на предпазлив оптимизъм, че най-лошото за региона е преминало. Констатацията е на икономистите от Европейската банка за възстановяване и развитие. Според тях след резкия спад на икономическата активност през 2012 година, през тази предстои умерено ускорение.

 

В анализа за ситуацията в региона от ЕБВР посочват, че икономическия растеж в някои държави продължи да се забавя през третото тримесечие на миналата година, но този спад вече е изчерпан. Ето защо за 2013 година специалистите от банката прогнозират, че икономиката на развиваща се Европа ще порасне с 3.1%.

 

От ЕБВР обръщат внимание, че продължават да се наблюдават притоци от парични средства към страните от еврозоната. Забавя се и скоростта, с която банките в Източна Европа, балтийските страни и Южна Европа се впуснаха да извършат деливъридж. Това все още не се е преобразувало като чувствително подобрение на кредитирането.

 

В анализа на банката се открояват постиженията на Полша и Словакия. Прогнозата на ЕБВР за икономическия растеж на Полша през тази година е 1.5%. За Унгария, която влезе в нова рецесия, експертите очакват завършек на годината с контракция от 0.1%. За разлика от досегашните си прогнози, ЕБВР е позитивна и за икономическия растеж в страните от балтийския регион.

 

В Южна и Източна Европа ЕБВР откроява негативния ефект, който спадът в еврозоната има, особено върху Румъния. Очакванията на банката са, че в някои страни от региона ще има растеж от порядъка на 1.4%.

 

Напредък се очаква дори от Украйна, която в края на 2013 година може да се окаже с ръст на БВП от 1%. Прогнозата за Турция е умерено подобрение от 3.7%.