Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем в размер на 5 милиона евро на СИБАНК. Финансирането е част от Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL) на ЕБВР.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвестиции в проекти за устойчива енергия, предприемани от домакинствата в България, като например топлоизолация на стени, инсталиране на енергоспестяващи прозорци, котли и системи за централно отопление, както и на други модерни енергоспестяващи технологии. Кредитната линия на ЕБВР ще бъде допълнена с безвъзмездно финансиране от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”.

Проектът ще доведе до по-голямо спестяване на енергия и намаляване на въглеродните емисии в жилищния сектор в България и ще помогне на домакинствата да рационализират консумацията на електроенергия и да намалят сметките си. Той ще допринесе и за изпълнението на Директивата на Европейския парламент за енергийните характеристики на сградите в България, като по този начин ще помогне на българското правителство да постигне целевите стойности за енергийна ефективност на сградите.
 
„Може би най-важното в случая е, че най-новите жилищни кредити за енергийна ефектност са насочени повече от всякога към многосемейни панелни сгради. Този тип проекти бяха пренебрегвани при повечето предишни инициативи за финансиране на енергийна ефективност“, коментира Даниел Берг, директор, България, в ЕБВР.

Рамковата програма REECL е създадена през 2005 г. с цел намаляване на загубите на енергия в жилищния сектор в България и за шест години е финансирала около 30 000 малки по размер жилищни проекти за енергийна ефективност. На базата на постигнатия успех, през 2011 програмата е разширена с още 40 милиона евро.

Специфична техническа помощ, включваща правна експертиза, оценка на енергийни характеристики, изготвяне на идейни проекти и работа със сдруженията на собствениците, допринася за постигане на резултати по отношение модернизацията на цели сгради.

От началото на своята дейност в България, ЕБВР е вложила над 2.5 милиарда евро в различни сектори на икономиката на страната, като по този начин са мобилизирани и допълнителни инвестиции на стойност повече от 5.7 милиарда евро.