ЕБВР ревизира надолу прогнозата си растежа на българската икономика през тази година. През октомври банката очакваше ръст от 2.0% за 2014 г. спрямо 0.4% през 2013 г.

 

Според януарския икономически доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие обаче брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 1.8% за 2014 г. след увеличение с 0.7% през 2013 г.

 

От банката очакват, че възстановяването ще бъде бавно, независимо от подобрението на състоянието на развитите пазари в еврозоната.

 

ЕБВР прогнозира общ икономически растеж на 34-те страни, в които банката инвестира, в размер на 2.7% през настоящата година или без промяна спрямо ноемврийската прогноза.

 

Според банката развиващите се пазари са под натиск от отлив на капитали, заради затягането на монетарната политика на САЩ. За първи път от 2011 г. насам нетните частни капиталови потоци са негативни за региона, в който инвестира ЕБВР.

 

За устойчиво възстановяване страните от региона трябва да възобновят структурните реформи и да потърсят решения за наследството от кризата като високите лихвени нива, сериозния дял на лошите заеми и голямата безработица.

 

От ЕБВР отчитат възстановяване на кредитирането в България. Докато достъпът до чуждестранен финансов ресурс е под натиск от процеса на диливъридж, то отпускането на заеми в левове постепенно нараства.

 

Темпът на икономически растеж в страните, най-тясно интегрирани с еврозоната, ще остане скромен дори, когато негативното влияние на кризата във валутния съюз намалее. А в допълнение към неяснотите, свързани с еврозоната, другите рискове, свързани с перспективите включват възможността за забавяне на темповете на растеж в големите развиващи се пазари и особено в Китай.

 

Икономиката на България показва слаби сигнали за устойчиво възстановяване през 2013 г. Българският износ продължава да се подобрява, но слабото вътрешно потребление означава, че икономическият растеж през миналата година вероятно ще бъде малко под растежа от 0.8% отчетен за 2012 г.

 

В същото време фискалният дефицит остава под контрол, а държавният дълг е сред най-ниските в целия Европейски съюз.

 

Инфлацията в страната остава слаба. Това вероятно отразява серията понижения на цените на електрическата енергия през последната година, което може да има негативно отражение върху бъдещите инвестиции в сектора.