Повечето представители на Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, включително тези от всички държави-членки на ЕС, както и няколко страни извън общността, се съгласиха, че няма възможност за нови инвестиции в Руската федерация в близко бъдеще.

 

С решението на борда, което следва декларацията на Съвета на Европа от миналата седмица, кредитирането за Русия от ЕБВР се спира.

 

Банката ще продължи да управлява портфолиото си от проекти и да поддържа отношения с клиенти в Русия, но без да отпуска нови заеми.

 

За първите шест месеца на 2014 г. делът на инвестициите на ЕБВР в Русия е 19%. За периода банката е отпуснала рекордни по обем заеми, на обща стойност 3.6 млрд. евро, на реципиенти в 34 държави.