Стрес тестовете на банки от еврозоната ще са сред основните теми на днешната среща на Европейската централна банка /ЕЦБ/. Освен това, очаква се институцията да остави основния лихвен процент на рекордно ниското ниво заради тежката дългова криза във валутния съюз.

Значително се увеличава натискът над ЕЦБ да заяви твърдо дали стрес тестовете ще убедят пазарите в стабилността на банковата система. В тази връзка се появиха и спекулации, че е много възможно да бъде разкрита поне част от методологията за оценка стабилността на финансовите институции.

Анализатори, обаче, коментират, че регулаторите в Европейския съюз силно са пренебрегнали възможните загуби на банките от инвестициите им в гръцки и испански дългови книжа. Според слухове, в методиката е заложено 17-процентно поевтиняване на гръцките облигации и 3-процентно – на испанските, а пък за германските дори не е предвидена възможност за обезценка.

Пазарите продължават да изразяват недоверие към стрес тестовете на банки от еврозоната и затова инвеститорите с нетърпение очакват датата 23 юни 2010 г., когато резултатите ще бъдат публикувани. Така че всеки коментар на ЕЦБ в случая е от значение, за да успокои и без това опънатите нерви на пазарните играчи.

Междувременно, президентът на институцията Жан-Клод Трише смята, че повишението на лихвите ще започне много по-скоро от очакваното. Разходите за междубанковите заеми започнаха да растат още с наближаването на крайния срок на програмата на ЕЦБ за кредитиране на банки от еврозоната за 442 милиарда евро.

В момента ЕЦБ не предлага 12-месечни заеми на финансовите институции, но може и да вземе решение за отпускане на нови шестмесечни линии, за да осигури достатъчно ликвидност. Bloomberg, Reuters