Европейската централна банка търси начин, по който да насърчи търговията с лоши банкови заеми в държави от южна Европа, за да успокои напрежението във финансовата система на страните, засегнати най-силно от кризата. Това пише германският вестник Die Welt.

 

Чрез тази интервенция централната банка на еврозоната ще повлияе върху пазара на дълг, обезпечен с активи, като по този начин банките ще получат възможност да прехвърлят част от риска, който имат като държат тези инструменти, върху инвеститорите. По този начин финансовите институции ще могат да подобрят капиталовата си адекватност и ликвидността, както и да се приспособят към новите регулаторни стандарти. Последното до скоро че цитирано като една от основните причини, поради които банките са затегнали кредитирането.

 

Освен, че търси начин как да стимулира търговията с такъв вид книжа, Европейската централна банка обмисля и как да се включи като купувач на такива активи, според вестника. Това обаче минава през одобрение на борда на директорите на банката, в който със сигурност ще има противопоставящи се на тази идея. Сред тях със сигурност ще бъдат германският представител от Бундесбанк.

 

Информацията за тази потенциална възможност не е официално коментирана от Европейската централна банка, но Die Welt обръща внимание върху изказването на президента на банката Марио Драги от миналата седмица, в което той казва буквално: "Управителния съвет реши да започне консултации с други европейски институции върху инициативи за насърчаване на функционален пазар за книжа, обезпечени с активи".