Европейската централна банка остави без промяна основната лихва в еврозоната на рекордно ниското и равнище от 1%.

От ЕЦБ официално оповестиха, че на днешното заседание Управителният съвет на банката реши лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно на 1%, 1.75 % и 0.25 %.

Малко преди това и централната банка на Великобритания остави без промени лихвите във Великобритания.